LIQUI MOLY CISTAC AUTOMATSKOG MJENJACA

20.90 KM

Čistač automatskog mjenjača je visoko efikasna tečnost proizvedena da riješi probleme tvrdokornih naslaga i drugih ostataka u mjenjaču i tako obezbjedi optimalne performanse menjača. Samim tim se povećava i servisni period samog menjača. Ovo veoma efikasno sredstvo za čišćenje u kombinaciji sa prodirućim aditivima je testirano u laboratoriji i u praksi na njegovu sposobnost da rastvara naslage i druge štetne ostatke. Obezbjeđuje brzo čišćenje, optimalne performanse menjača, visoku ekonomičnost. Nije štetan po okolinu i ne šteti zaptivkama u menjaču. 

Dodaje se u mjenjač prije izmjene ulja i ostavlja se da motor radi u neutralnom položaju mjenjača oko 10 minuta. Potrebno je promeniti sve stepene prenosa bar dva puta dok je vozilo u stanju mirovanja. Količina u pakovanju je dovoljna za 6-9 litara ulja.