Liqui Moly ELEKTRONIK SPREJ 200ml

9.50 KM

Za zaštitu i negu elektroinstalacija, kao što su konektori, sijalice, osigurači, razvodnik paljenja, prekidači, kleme akumulatora i alnaser. Za podmazivanje finih mehaničkih delova kao što su brave, poluge i antene. Kompletna auto električna instalacija funkcioniše bolje. Ostvaruje bolje kontakte i omogućava sigurniji rad instalacije. Smanjuje trenje i odbija vlagu. Potpuna sintetička smeša. Ne oštećuje plastiku, lak i gumu. Posuda je pod pritiskom. Ne izlagati suncu i temperaturi preko 50 C. I nakon upotrebe posudu ne otvarai nasilno i ne spaljivati. Ne rasprskavati u blizini otvorenog plamena, prilikom korišćenja pušenje nije dozvoljeno. Čuvati van dohvata dece. Korisiti i iskladištiti samo u dobro prozračenim prostorijama, jer postoji mogu}nost eksplozije. Isparenja ne udisati.